obraz - 1UO_mini175.jpg
PatronBolesław Wierzbiański

Bolesław Wierzbiański

1913-2003

Dziennikarz, działacz polonijny i twórca nowojorskiego „Nowego Dziennika”, największej polskojęzycznej gazety poza granicami kraju.

Przez ponad dwadzieścia lat związany był z „Radiem Wolna Europa” i BBC. Był twórcą m.in. Międzynarodowej Federacji Wolnych Dziennikarzy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (IFFJ) oraz współzałożycielem w 1945 r. Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”. Był również współzałożycielem ogólnoeuropejskiego Zjednoczenia Polskiego Uchodźstwa Wojennego w 1946 r. Wcześniej piastował urząd ministra informacji w rządzie emigracyjnym gen. Romana Odzierzyńskiego. W 1956 r. z Anglii wyjechał do USA. W 1971 r. w Nowym Jorku założył polskojęzyczną gazetę „Nowy Dziennik”, który z czasem stał się największym i z najbardziej znaczącym pismem polonijnym. Był też m.in. wysłannikiem Kongresu Polonii Amerykańskiej na końcową fazę rozmów Okrągłego Stołu. Władze miasta i stanu Nowy Jork przyznały mu statut honorowego obywatela metropolii nowojorskiej, w której w latach 1981-1989 był komisarzem do spraw praw człowieka.

Za zasługi w krzewieniu kultury polskiej w świecie minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski przyznał mu w 1992 r. Dyplom Uznania, a Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wybrało go w 1990 r. na honorowego przewodniczącego tej organizacji. SDP przyznało mu również prestiżową nagrodę im. Bolesława Prusa - za stworzenie i redagowanie największej gazety w języku polskim poza granicami Polski.

Został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi. W 1987 r. prezydent RP na obczyźnie Kazimierz Sabbat odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1994 r. otrzymał od RP Krzyż Komandorski z Gwiazdą Polonia Restituta za wybitne zasługi na polu pisarskim i dziennikarskim w obronie kultury polskiej, w 1999 r. otrzymał Order Orła Białego - najwyższe odznaczenie RP.

Autor wielu książek, m.in.: Polacy w świecie, Londyn 1946; Polonia Zagraniczna 1939-1946, Londyn 1946; Teheran, Jałta, Poczdam, raport w przeszłość, Nowy Jork 1985.

Wykład im. Bolesława Wierzbiańskiego

Corocznie na Uniwersytecie Opolskim odbywa się wykład im. Bolesława Wierzbiańskiego, na którym występują wybitni goście. Przyznawane są też stypendia dla dwóch studentów UO – pochodzących z Białorusi i Ukrainy. Koszty pokrywane są przez Fundację im. Bolesława Wierzbiańskiego.

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznaje corocznie nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego dla redakcji niezależnych gazet i czasopism wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców za podejmowanie tematów ważkich dla społeczności lokalnych.
Nagrodę (ostatnio 15 tys. zł.) funduje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol