obraz - 1UO_mini175.jpg
Praktyki - współpraca z mediamiPraktyki zawodowe są integralną częścią kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Studenci będący na trzecim roku studiów są zobowiązani do odbycia 6-tygodniowych staży. Mogą ubiegać się o praktyki w dowolnych mediach polskich i zagranicznych, a także agencjach Public Relations, agencjach reklamowych, biurach rzeczników prasowych. Instytut Politologii UO – kierując się profesjonalizmem dziennikarskim i lokalizacją danego medium - podpisał umowy z kluczowymi redakcjami prasowymi, telewizyjnymi, radiowymi, internetowymi. Dlatego też nasi studenci znajdą miejsca między innymi w takich redakcjach, jak: 


Materiały do pobrania (wkrótce):
Umowa – praktyka
Opinia - praktyka

Koordynatorem praktyk studenckich jest dr Grzegorz Haber


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol