obraz - 1UO_mini175.jpg
prof. UO dr hab. Bogusław Nierenbergobraz - nierenberg.jpgProfesor - Zakład komunikacji społecznej i dziennikarstwa

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73 wew. 7473

konsultacje: poniedziałek 18:00-19:00 - semestr letni
pracownik naukowy, dziennikarz i ekonomista.
Profesor w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w ekonomice mediów i kultury, zarządzaniu mediami, komunikacji rynkowej oraz reklamie.
Autor 7 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących mediów, reklamy, zarządzania i komunikacji rynkowej, ale także dziennikarstwa oraz gatunków dziennikarskich.
Najważniejsze publikacje zwarte to:
  • Reklama jako element komunikacji rynkowej, Wyd. PAN, Oddział Katowice i WSZiA w Opolu, Opole 2004;
  • Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej (współautor), Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2005;
  • Publiczne przedsiębiorstwo medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007;
  • Wojna w mediach, (współautor), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007;
  • Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, (red.) K. Wolny-Zmorzyński, W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, W. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Oddziału Katowickiego Polskiej Akademii Nauk.
Był kierownikiem redakcji Teatru, Widowisk i Publicystyki Kulturalnej Ośrodka Telewizyjnego w Katowicach, kierownikiem Ośrodka TVP w Opolu, prezesem i redaktorem naczelnym Radia Opole SA.
Zrealizował kilkadziesiąt reportaży radiowych i telewizyjnych, a także widowisk telewizyjnych, m.in. „Faust Goes Rock”, „Radość Tworzenia”. Za reżyserię adaptacji 8 opowiadań Andrzeja Warchała otrzymał uprawnienia reżysera telewizyjnego.
Był stypendystą Instytutu Goethego w Berlinie. Ukończył Studium Menedżerskie oparte o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania.
Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych, które od 1994 roku organizuje w Opolu dla ponad tysiąca samotnych i bezdomnych kolacje wigilijne. Należy także do Stowarzyszenia „Parlament dobroczynności”, fundującego ze składek członkowskich stypendia uzdolnionej młodzieży.


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol