obraz - 1UO_mini175.jpg
mgr Radosław Święsobraz - swies_web.jpgAsystent – Zakład Komunikacji Społecznej i DziennikarstwaKontakt:
Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73 wew. 7473
e-mail: rs@uni.opole.pl
konsultacje:
środa 15:00-16:00 - semestr letniW zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół mediów, prasoznawstwa, polityki USA i historii Polonii amerykańskiej.
Jest członkiem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, The American Association of the Friends of Kosciuszko at West Point, Inc., The Archives of American Art, The Polish Museum of America.

W 2003 r. ukończył politologię ze specjalnością dziennikarską na Uniwersytecie Opolskim, broniąc pracę magisterską na temat reportażu wojennego.
Już w trakcie studiów, jako dziennikarz, współpracował z „Nową Trybuną Opolską”. Przez dwa lata był też redaktorem naczelnym miesięcznika studenckiego „Galopada”, którego był założycielem. W 2002 r. otrzymał stypendium nowojorskiego „Nowego Dziennika”, największej polskojęzycznej gazety w Ameryce. Z jej redakcją związany jest do dziś.
To właśnie „Nowy Dziennik” przyznał mu kolejne stypendium w latach 2003-2004. W jego trakcie rozpoczął badania naukowe pod rozprawę doktorską.
W czasie pięcioletniego zamieszkiwania w Nowym Jorku publikował w licznych tytułach, m.in.: Miesięcznik „Odra”, „Nowoje Russkoje Słowo”, „Polska Gazeta”, „Super Express”, „Weteran”, „Kurier Plus”, TV Antenna. W latach 2007-2008 zatrudniony był na stanowisku starszego reportera w nowojorskiej gazecie „Polski Dzień”. Występował też w roli eksperta w sprawach polonijnych na falach „Radia Rytm”. Pomagał w nagrywaniu materiału dla TV Polonia, oraz współtworzył film dokumentalny na temat honorowania pamięci Tadeusza Kościuszki w West Point.
We wrześniu 2008 r. został wyróżniony w konkursie Senatu RP za reportaż o polskich bezdomnych w Nowym Jorku.
W naukowym dorobku ma pracę pt. „Bezpieczeństwo dziennikarzy w rejonach konfliktów zbrojnych. Sytuacja prawna, problemy, statystyki”; W: „Wojna w mediach” - książce z międzynarodowej konferencji naukowej wydanej przez Uniwersytet Opolski w 2007 r. Konferencja odbyła się w dniach 11-12 października 2006 r.
W 2010 r. ukazała się publikacja Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z jego tekstem na temat sztuki polskiej w USA.

Właśnie Stanach Zjednoczonych zainteresował się historią mieszkających tam Polaków, a szczególnie dokonaniami wielkiego bohatera obu narodów – Tadeusza Kościuszki. Naczelnik w sukmanie wyróżniał się dużym talentem artystycznym: malował i rzeźbił. Te mało znane nie tylko zwykłemu czytelnikowi, ale i badaczom talenty Kościuszki, Święs zamierza przybliżyć w przygotowywanej książce pt. “For Freedom, Friendship, and Pleasure: Tadeusz Kosciuszko as an Artist”.


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol