obraz - 1UO_mini175.jpg
dr Adam DrosikAdam DrosikAdiunkt - Zakład Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Kontakt: Collegium Civitas pokój 305
telefon: (77) 452 74 73 wew. 7473
e-mail: adam_drosik@wp.pl
konsultacje: czwartek 8:30-9:30 - semestr letni

Doktor nauk o polityce, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach: politologia (studia magisterskie) i administracja (studia licencjackie). W 2011 r. obronił pracę doktorską (pod kierunkiem prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak) pt. "Kryzys jako czynnik kreowania wizerunku politycznego. Prawo i Sprawiedliwość (2005-2007) analiza przypadku"

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki komunikowania i marketingu politycznego.
Prowadzone zajęcia: marketing polityczny, public relations, organizacja kampanii wyborczej, rzecznictwo prasowe, media w kampanii wyborczej.
Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.
Nagrody i stypendia:

Nagroda rektora Uniwersytetu Opolskiego

Nagroda Quality

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego

Wykaz publikacji:
Redakcje monografii:

 1. Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., Adam Drosik (pod red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ss. 201.

 2. Władza mediów, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Drosik Adam (pod red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 196.


Publikacje w monografiach zwartych:

 1. Polityka komunikacyjna województwa opolskiego, [w:] Stanisław Michałowski, Włodzimierz Mich (pod red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 269-278.

 2. O studenckich działaczach słów kilka, [w:] Henryk Kubicki, Jan Neuberg (red.), 10 lat Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 1996-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 44-50.

 3. Wspólnota różnorodności, [w:] Adam Drosik (pod red.), Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej (Zbiór referatów forum studenckiego z konferencji w Opawie 26-27 XI 2004r. i Głuchołazach 25-26 XI 2005r., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 5-8.

 4. Wojna jako temat reklamy wyborczej na przykładzie telewizyjnej kampanii Georga W. Busha w 2004 roku, [w:] Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Bogusław Nierenberg (red.), Wojna w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 329-339.

 5. Media publiczne – strażnik niezależności dziennikarskiej czy tuba propagandowa władzy, [w:] Lidia Pokrzycka, Włodzimierz Mich (red.), Media a demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 61-68.

 6. Koncepcje większościowego systemu wyborczego w programach i stanowiskach partii politycznych prezentowanych w medialnej kampanii parlamentarnej 2005 r., [w] Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Sobolewska-Myślik (red.), Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

 7. Media regionalne na straży praworządności. Rola „Nowej Trybuny Opolskiej” w ujawnieniu „Afery Ratuszowej”, [w:] Andrzej Kracher, Rafał Riedel (red.), Demokracja medialna – źródła władzy, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2007, s. 153-159.

 8. Kreowanie wizerunku politycznego w sytuacji kryzysowej, stan badań, [w:] Janina Fras (red.) Studia nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 227-236.

 9. Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara, [w:] Marek Jeliński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (pod red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego. Media i marketing polityczny, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2010, s. 165-178.

 10. W sieci Sieci. Jak Internet zmienia sferę publiczną, [w:] Wiesława Piątkowska-Stepaniak, Adam Drosik (pod red.), Władza mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.


Działalność społeczna:
Opiekun naukowy Koła Naukowego „Radio-Sygnały”

Opiekun naukowy Koła Naukowego Marketingu PolitycznegoInstytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol