obraz - 1UO_mini175.jpg
StypendiaStudenci naszego kierunku mogą ubiegać się o następujące stypendia:
  • stypendium za wyniki w nauce
  • stypendium J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego
  • stypendium im. Piotra Mroczyka
  • stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  • stypendium Marszałka Województwa Opolskiego
  • stypendium Prezydenta Miasta Opola

Dostępne są również następujące formy pomocy finansowej:
  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • dopłaty do czesnego za akademik
  • zapomogi


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol