obraz - 1UO_mini175.jpg
O kierunkuDla kogo


Dzisiejszy rynek pracy potrzebuje absolwentów, którzy potrafią podjąć aktywność zawodową w mediach już w pierwszym dniu po opuszczeniu murów uczelni, świadomych nowych wyzwań, związanych z przemianami współczesnych mediów i rozwojem nowych technologii. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom powołaliśmy w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Podczas studiów studenci skorzystają zarówno z wiedzy naszych pracowników naukowych, jak i doświadczenia zawodowego wielu uznanych dziennikarzy, którzy zajmą się teoretycznym i praktycznym przygotowaniem studentów do pracy w mediach, agencjach PR, instytucjach publicznych itp. Praktyczne podejście do kształcenia dziennikarzy wyróżnia nas spośród innych polskich uniwersytetów.

W gronie wykładowców znajdą się dziennikarze mediów ogólnopolskich i lokalnych; specjaliści od reklamy i Public Relations. Studia te przygotowują bowiem nie tylko do pracy w mediach, ale również na stanowiskach rzeczników prasowych, specjalistów od PR i reklamy.

Potrzeba utworzenia nowego kierunku wzięła się z przekonania, że dziennikarz, to ktoś więcej niż pracownik mediów. To osoba, której obowiązkiem jest krytyczne myślenie, dociekanie prawdy, służba społeczeństwu, nie zaś sprawującym władzę. W dzisiejszej, globalnej rzeczywistości, naznaczonej informacyjnym szumem, bycie prawdziwym dziennikarzem, jak nigdy wcześniej niesie ze sobą wielkie wyzwania i odpowiedzialność. 

Jak


Kształcenie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego odbywa się na poziomie licencjackim (studia I-go stopnia) w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).  Studenci mają też do wyboru 4 specjalizacje z których wybierają dwie (w dowolnych kombinacjach):

 • dziennikarstwo prasowe
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • zarządzanie mediami
 • rekalma i Public Relations

Dlaczego warto


Tym, co wyróżnia nas wśród innych uczelni w kraju jest zdecydowanie większa liczba zajęć praktycznych i unikalne ich prowadzenie. Stawiamy na zdobywanie doświadczenia zawodowego już podczas zajęć w Instytucie.

Do dyspozycji studentów przygotowaliśmy cyfrowy sprzęt reporterski: kamery, aparaty i magnetofony do nagrań radiowych. Wszystkie zebrane i nagrane materiały można będzie montować w pracowni dziennikarskiej z użyciem programów do montażu dźwięku i wideo.

Studenci odbywać też będą zajęcia w siedzibie Opolskiej TV. W małych grupach zajmą się tworzeniem programów telewizyjnych. Pracę radiowca, na co dzień zgłębiać będą w studenckiej rozgłośni „Radio Sygnały”. Opiekę zapewnią im dziennikarze Radia Opole.

Na studentów zainteresowanych pisaniem czekają w naszej pracowni programy do profesjonalnego składu gazet. Pod okiem dziennikarzy i grafików będą mogli realizować swoje pomysły, stawiając pierwsze kroki w pismach „Studencka” i „Generacja Nic”.

W ramach obowiązkowych praktyk, nasi studenci znajdą miejsca w lokalnych i ogólnopolskich redakcjach. Instytut Politologii UO podpisał umowy o współpracy z redakcjami „Nowa Trybuna Opolska”, „Polska Gazeta Wrocławska”, Radio Opole, TVP 3 Opole, Opolska TV oraz największym portalem dziennikarstwa obywatelskiego – Wiadomości24.pl.

Dzienne studia dziennikarskie w Instytucie Politologii UO są bezpłatne. W wielu przypadkach istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej w postaci:

 • stypendium socjalnego
 • stypendium za wyniki w nauce
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • dopłaty do czesnego za akademik
 • zapomogi
 • stypendium J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • stypendium im. Piotra Mroczyka
 • stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 • stypendium Marszałka Województwa Opolskiego
 • stypendium Prezydenta Miasta Opola

Zapraszamy do studiowania dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego.Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol