obraz - 1UO_mini175.jpg
Działalność naukowaNasi pracownicy naukowi są autorami ważnych książek, publikują też w wielu czasopismach naukowych. Pod spodem zamieszczamy listę niektórych prac zwartych dotyczących dziennikarstwa, prasoznawstwa, komunikacji społecznej i reklamy, napisanych/redagowanych przez naszych wykładowców z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dziennikarstwo
Marek Chyliński, Stephan Russ-Mohl
Warszawa 2008

Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela
Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Nierenberg Bogusław, Furman Wojciech (red.), Opole 2008

Wojna w mediach
Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Nierenberg Bogusław (red.), Opole 2007. Teksty napisali w zbiorze m.in.: Biernacka-Ligięza Ilona, Drosik Adam, Święs Radosław, Zyzik Krzysztof

Publiczne przedsiębiorstwo medialne:Determinanty, systemy, modele
Nierenberg Bogusław, Kraków 2007

Reklama jako element komunikacji rynkowej
Nierenberg Bogusław, Opole 2004

Autoportret Zbiorowy. Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945-2003
Piątkowska-Stepaniak Wiesława (red.), Opole 2003

Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej. 1967 – 2002
Lis Marek (red.)
Rok wydania: 2002
http://www.tygodnik.com.pl/numer/277537/luter.html

Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z Lat 1937-1969
Wierzbiański Bolesław, Piątkowska-Stepaniak (red.i oprac.), Opole 2001


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol