obraz - 1UO_mini175.jpg
Współpraca międzynarodowaWspółpraca międzynarodowa Instytutu Politologii odbywa się głównie w ramach programu Socrates-Erasmus oraz w oparciu o umowy zawarte między Instytutem i innymi jednostkami, i uczelniami zagranicznymi. Istotą tej współpracy jest umożliwienie studentom zdobywania wiedzy i doświadczenia w innych krajach. W roku akademickim 2008/2009 na zagraniczne studia wyjechało 22 studentów politologii i stosunków międzynarodowych. Koszty ich sześciomiesięcznych i rocznych pobytów zostały częściowo lub w całości sfinansowane ze środków programu Socrates-Erasmus. Obecnie na studia zagraniczne nasi studenci mogą wyjeżdżać na następujące uczelnie (lista wciąż się powiększa):

Czechy

Univerzity Palackého v Olomouci
http://www.upol.cz

Slezska Univerzita v Opave
http://www.fpf.slu.cz

Francja

Université de Bourgogne
http://www.u-bourgogne.fr

Hiszpania

Universidad de Castilla-La Mancha
http://www.uclm.es/

Niemcy

Technische Universitat Dresden
http://tu-dresden.de/

Universitat Flensburg
http://www.uni-flensburg.de/

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
http://www.uni-magdeburg.de/

Słowacja

Ekonomická univerzita v Bratislave
http://www.euba.sk/

Turcja

Selçuk Üniversitesi
http://www.selcuk.edu.tr/

Ukraina

Narodowy Uniwersytet Państwowej Podatkowej Służby Ukrainy
Irpin, pod Kijowem
http://www.asta.edu.ua/

Kijowski Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie - Kyiv Institute Slavonic University

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie http://www.socrates.uni.opole.pl
Pytania dotyczące wyjazdów należy kierować do dr Joanny Kulskiej jkulska@uni.opole.pl, koordynatora programu Socrates-Erasmus w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego.


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol