obraz - 1UO_mini175.jpg
Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii


Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii jest specjalistyczną biblioteką naukową, która od 2000 roku gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu politologii, filozofii, socjologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zasoby biblioteki liczą ponad  26 000 woluminów książek i 189 tytułów czasopism krajowych i zagranicznych,. Biblioteka dysponuje 74 miejscami dla czytelników w czytelni oraz  stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i e-źródeł (bazy danych, książki i czasopisma elektroniczne). 

W czytelni udostępnia się kolekcje: 
  • książek i czasopism, które ukazywały się w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1989; zasób został przekazany przez Ośrodek KARTA w Warszawie,
  • „Nowy Dziennik – Polish Daily News” - czasopismo emigracyjne,  największa i najbardziej prestiżowa polskojęzyczna gazeta codzienna w USA, redagowana oraz wydawana  w Nowym Jorku. Założycielem i wydawcą „Nowego Dziennika” był Bolesław Wierzbiański, który w latach 1971 – 2000  pełnił funkcję redaktora naczelnego. 
Korzystanie z księgozbioru czytelni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. 


W ramach Międzyinstytutowej Biblioteki Politologii, Filozofii i Socjologii działa:
  • czytelnia, która oferuje swe usługi wszystkim użytkownikom.
  • wypożyczalnia: w której rejestracja użytkowników i wypożyczeń odbywa się w systemie zautomatyzowanym ALEPH.

Godziny pracy czytelni

 Poniedziałek  900-1700
 Wtorek 900 - 1700
 Środa  900-1700
 Czwartek  900-1700
 Piątek  900-1700
 Sobota  900-1700


Kontakt:

tel. 77 452 74 63

mgr Jadwiga Kotulska - kierownik biblioteki (e-mail: kotulskaj@uni.opole.pl)

mgr Magdalena Kortas (e-mail: kortasm@uni.opole.pl)

mgr Marlena Michalik


Bazy komputerowe dostępne w bibliotece:

Academic Search Premier - http://search.epnet.com
Kluwer - http://gateway.ovid.com/autologin.html
MasterFILE Premier - http://search.epnet.com
Newspaper Source - http://search.epnet.com
Proquest Digital Dissertations - http://wwwlib.umi.com/dissertations
Springer - http://vls.icm.edu.pl
Regional Business News - http://search.epnet.com
Biblioteka Zawartości Czasopism - http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=3
Przewodnik Bibliograficzny - http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1

Pełna lista baz danych wraz z opisami znajduje się na stronie: www.bg.uni.opole.pl


Instytut Politologii
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole,
tel. (077) 452-74-60, fax (077) 452-74-69
e-mail: politologia@uni.opole.pl

dol